Маркиране на сребро

Маркиране – Hallmarking

Контролният печат (hallmark) е официален знак или серия от знаци, ударени върху предмети от ценни метали (платина, злато, сребро).
Исторически, контролните печати са били поставяни от удостоверяваща страна – пазител на занаята (guardian of the craft), а понастоящем от аналитични лаборатории (assay office). Контролните печати са гаранция за конкретна чистота на благородния метал според методологията на аналитичната лаборатория.

Маркирането на сребро датира от IV век и представлява най-древната форма на защита на потребителите. Първо във Византия са били поставяни серии от по 5 печата. През 1275 година крал Филип III във Франция е издал декрет за отбелязването на сребърните изделия с печат и специфични марки за майсторите на сребро в отделните райони. През 1300 година, кралят на Англия Едуард I, издал декрет задължаващ майсторите изработващи сребърни изделия да поддържат чистота не по-малка от 92.5% (sterling silver). Тези изделия е трябвало да бъдат проверявани за чистотата на пробата от пазителите на занаята (guardians of the craft), които да ги маркират с изображение на глава на леопард. През 1478 е била открита първият assay office в Лондон. По същото време е била въведена и системата за отбелязване на годината на производство с буква от азбуката.

Почти всички Европейските държави имат системи за маркиране на сребро. Най-добре развити системи имат Великобритания, Франция, Австрия, Холандия, Финландия, Германия, Италия, Швеция, Дания, Норвегия и царска Русия. Мексико, Канада и САЩ също имат много добри системи за маркиране, като някои от производителите (Gorham, Reed & Barton, Stieff, whiting) са въвели също марка за година на производство и произведените от тях предмети могат да бъдат датирани съвсем точно. Между държавите, които имат добри системи за маркиране, но информацията от тях не е пълна са Унгария, Полша, Иран, Ирак, Египет, Белгия, Португалия, Турция и др. България е от страните, които не въвеждат строга система за маркиране на сребро. До скоро всички сребърни изделия, произведени в България се маркират единствено със знака 925, показващ чистота на пробата мин. 92.5%. Наскоро въведения държавен печат за сребро е житен клас.
Сребърните предмети от някои държави в света нямат никакви печати – между тях са Индия, Бирма, Тайланд. Сребърните бижута, произведени от Американските индианци също не са маркирани.

Система за маркиране на сребро от Великобритания
Най-добрата система за маркиране на сребро в света е на Великобритания. Това е естествено, имайки предвид че това е нацията, произвела най-много сребърни изделия и традиции от повече от 700 години!
До 1999 година всяко изделие от масивно сребро във Великобритания трябва да има минимум 4 марки – спонсор/производител, сертифицираща лаборатория (assay office), страндарт на чистота и година на прозводство. След 1999 година, поставянето на символа за година на производство не е задължителен.
Ето как изглежда контролния печат на едно сребърно изделие от нашия магазин:


Той показва, че това изделие е произведено от Harry Atkin (Atkin Brothers), сертифицирано от assay office Sheffield, чистотата му е мин.92.5% и е произведено през далечната 1895 година.
Познаването на марките на производителите е сложно, поради техния огромен брой – използват се каталози на знаците на производителите. Все пак над 60% от изделията се познават лесно, тъй като са произведени от най-известните британски производители – сред тях са Walker & Hall, Hester Bateman, Harrison Brothers, Atkin Brothers, James Dixon & Sons, Cooper Brothers, Emile Viener, Mappin & Webb и др.
В миналото са работели 10 сертифициращи лаборатории (assay offices) от които в момента са останали 4. Ето техните знаци:

London – глава на леопард
Sheffield – корона до 1975 , Йоркширска роза след 1975

Birmingham – котва

Edinburg – замък
Относно марките за чистота на пробата най-често се използват 2 символа:

ходещ лъв (lion passant) – чистота 92.5% (sterling silver) –

жена с тризъбец (Britannia) – чистота 95.8% –

Марките, показващи годината на производство се категоризират според града на сертифициращата лаботатория и се проверяват по каталози. След 1975 година марките на останалите 4 сертифициращи лаборатории се унифицират.

В случай че притежавате сребърен предмет английско проиводство и желаете неговото точно датиране и описание, ние извършваме тази услуга в нашия антиквариат. Нашият адрес можете да намерите в раздела „Контакти“

Коментари са забранени.